Zwrot podatku z Holandii

UWAGA dla niezamedowanych przez cały rok w Holandii - dotyczy rozliczeń 2015 i później

Aby móc korzystnie rozliczyć się z podatku w tym roku musisz najpierw zostać uznany za „Podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg”, w tym celu trzeba będzie przestawić zaświadczenie o dochodach z Polski.

  Podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy spełniasz następujące warunki:
 • - twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby
 • - co najmniej 90% twoich dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii (jeśli rozliczasz się z partnerem/partnerką to 90% z waszych wspólnych dochodów musi być opodatkowane w Holandii)
 • - możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania
Zaświadczenie które trzeba "podbić" w Polskim urzędzie skarbowym znajdziesz tu:
Zaświadczenie o dochodach - 2022
Zaświadczenie o dochodach - 2021
Zaświadczenie o dochodach - 2020
Zaświadczenie o dochodach - 2019
Zaświadczenie o dochodach - 2018
Zaświadczenie o dochodach - 2017

Objaśnienia do zaświadczenia znajdziesz tu:
Objaśnienia do zaświadczenia - 2021
Objaśnienia do zaświadczenia - 2020
Objaśnienia do zaświadczenia - 2019
Objaśnienia do zaświadczenia - 2018
Objaśnienia do zaświadczenia - 2017

Zaświadczenie o dochodach należy przesłać pocztą do Belastingu najpóźniej w dniu wysyłania rozliczenia za dany rok.

Jeśli rozliczasz się z partnerką/partnerem mieszkającym w Polsce (tzw. rozłąkowe) to również on/ona musi dostarczyć zaświadczenie o dochodach. W takim wypadku 90% waszych wspólnych dochodów musi podlegać opodatkowaniu w Holandii.

Jeśli pracowali państwo legalnie na terenie Holandii, to mają państwo prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. To ile i czy w ogóle otrzymają państwo zwrot nadpłaconego podatku zależy od wielu czynników. Między innymi od państwa sytuacji rodzinnej, tego ile podatku odprowadzał państwa pracodawca oraz z jakich ulg podatkowych możecie państwo skorzystać.

  Do rozliczenia zobowiązane są osoby które:
 • - otrzymały od urzędu list z prośbą o złożenie deklaracji podatkowej (aangiftebrief)
 • - otrzymały od urzędu formularz do rozliczenia
 • - muszą dopłacić ponad € 45 podatku do urzędu skarbowego
 • - zaleca się aby rozliczyły się osoby, które spodziewają się zwrotu większego niż € 14
 • Różne formy zeznania podatkowego

  Złożenie zeznania podatkowego może przybierać różne formy, w zależności od państwa sytuacji meldunkowej w danym roku podatkowym.

   Do rozliczeń z holenderskim urzędem skarbowym, używa się następujących formularzy:
  • - P-formulier, dla osób które były cały rok zameldowane w Holandii
  • - C-formulier, dla osób które pracowały w Holandii, ale nie były zameldowane
  • - M-formulier, dla osób które część roku były zameldowane w Holandii i część poza nią
  • Rozliczenia składane przy pomocy niewłaściwego formularza, nie będą uznawane przez urząd. Dlatego bardzo ważna jest dokładna informacja o państwa sytuacji meldunkowej.

   Rozliczenie elektroniczne

   Oprócz formularzy stasuje się również rozliczenia elektroniczne. Co bardzo istotne, nasza firma dysponuje własnym certyfikatem PKI. Zapewnia on bezpośrednie szyfrowane połączenie z systemem urzędu skarbowego. To za jego pomocą podpisywane są wszystkie zeznania podatkowe, które wysyłamy. Dzięki temu rozwiązaniu nie potrzebujemy państwa podpisów elektronicznych (kodów PIN) ani DigID, żeby wysłać rozliczenie. Pozwala to również na kontrolowanie poprawnego przebiegu rozliczenia przez cały czas od przesłania do wydania decyzji przez urząd skarbowy.

   Przesyłanie rozliczeń drogą elektroniczną, eliminuje czas oczekiwania na dostarczenie przez pocztę formularzy wysłanych przez urząd i skraca czas oczekiwania na opracowanie zeznania. Z powodu wielu zalet tego rozwiązania, staramy się aby większości realizowanych przez nas rozliczeń była wysyłana droga elektroniczną.

   Kiedy można się rozliczyć ?

   Rok podatkowy w Holandii pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaczyna się więc 1 stycznia. Jeśli otrzymali już państwo od wszystkich pracodawców karty podatkowe (jaaropgaaf), można przystąpić do rozliczenia. Pracodawca ma obowiązek doręczenia karty podatkowej. Jeśli jednak nie otrzymali państwo jaaropgrafu, do rozliczenia można użyć również ostatniego odcinak wypłaty (salaris). W przypadku gdy są państwo zameldowani w Holadnii i posiadają kody DigID, można po 1 marca pobrać z systemu urzędu skarbowego wszystkie dane niezbędne do rozliczenia, takie jak wysokość dochodu czy ilość odprowadzonych podatków.

   Ile będę czekać na zwrot nadpłaconego podatku ?

   W większości wypadków osoby rozliczone do 31 marca, mogą spodziewać się pieniędzy na swoim koncie do końca czerwca. Krótko przed wypłatą, otrzymają państwo list z wstępną oceną (voorlopige aanslag) państwa zeznania. Już po wypłacie pieniędzy urząd dokona dokładniejszej oceny państwa zeznania po kilku miesiącach można spodziewać się kolejnego listu z oceną ostateczną (definitieve aanslag). Możliwe jest również, że urząd odmówi wykonania wstępnej oceny państwa zeznania. Wysłany zostanie wtedy stosowny list (geen voorlopige aanslag). W takim wypadku urząd skarbowy ma trzy lata na dokładne rozpatrzenie państwa zeznania, oznacza to że urząd ma 3 lata na wypłatę nadpłaconego podatku. Nie ma jasnych reguł komu odmawia się wstępnej oceny, trafiają one zarówno do Polaków jak i Holendrów. Nie ma również reguły to w jakiej kolejności urząd skarbowy wypaca zwroty.

   Rozłąkowe

   Potocznie zwane rozłąkowe to wspólne rozliczenie z niepracującym lub mało zarabiającym małżonkiem (również przebywającym w Polsce). W ten sposób można otrzymać większy zwrot, gdyż duży dochód jednej z osób jest niejako dzielony na dwie osoby. Aby wykonać takie rozliczenie osoba nie pracująca w Holandii również musi posiadać numer BSN (SOFI). Posiadamy stosowne wnioski o jego nadanie.

   UWAGA Do rozliczenia za rok 2015, również niezameldowany w Holandii partner musi dostarczyć zaświadczenie o dochodach.