Zasiłek dla bezrobotnych – WW-uitkering

Kto ma prawo do zasiłku ?

    Zasiłek mogą otrzymać osoby które:
  • - pracowały legalnie na terenie Holandii
  • - straciły więcej niż 5 godzin czasu pracy tygodniowo (możliwe jest ubieganie się o zasiłek na utracone godziny pracy)
  • - w ciągu ostatnich 36 tygodniach przed utratą pracy, pracowały minimum 26 tygodni. (nie ma znaczenia ile godzin tygodniowo było przepracowane)
  • - nie straciły pracy z własnej winy (nie zostały zwolnione dyscyplinarnie lub nie zrezygnowały same z pracy)
  • - przebywają w Holandii
  • - aktywnie szukają nowej pracy i są natychmiast dostępne do jej podjęcia

Na jaki okres przysługuje mi zasiłek ?

Bezrobocie wypłacane jest przez minimum 3 miesiące i maksymalnie przez 38 miesięcy (3 lata i 2 miesiące). Jeśli spełnia się kryterium przepracowanych tygodni (26 przepracowanych w ciągu ostatnich 36 przed straceniem pracy) zasiłek należy się na 3 miesiące. Okres ten może ulec przedłużeniu jeśli spełnia się kryterium przepracowanych lat. Należy w ciągu ostatnich 5 lat przed utratą pracy pracować przez minimum 4 lata. Lata do 1 stycznia 2013 zalicza się jako przepracowane jeśli w ich trakcie dostało się wypłatę za co najmniej 52 dni. Po 1 stycznia 2013, rok uznajemy za przepracowany jeśli w jego trakcie dostało się wynagrodzenie za minimum 208 przepracowanych godzin.

Jeśli spełnia się kryterium roczne, zasiłek zostaje przedłużony. Trwa wtedy tyle miesięcy ile zaliczonych mamy przepracowanych lat (nie dłużej niż 38 miesięcy) Do długości przepracowanych lat można zaliczyć również okres z Polski. Niezbędne będą świadectwa pracy lub formularz E301 zwany również PD U1, o który należy wnioskować w polskim urzędzie pracy.

Ile wynosi wysokość zasiłku i kiedy jest wypłacany ?

W większości wypadków wysokość zasiłku wynosi w pierwszym miesiącu około 75% średniego wynagrodzenia i 70% w kolejnych miesiącach. Średnie wynagrodzenie obliczane jest na podstawie twojego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Od zasiłku potrącane jest 8% vakantiegeld, zebrana kwota jest wypłacana w maju lub przy końcu zasiłku.

Na decyzję o przyznaniu zasiłku czeka się do 4 tygodni. Osoby wnioskujące o zasiłek po 1 lipca 2015 muszą co miesiąc informować urząd o uzyskanych dochodach, nawet jeśli w ostatnim miesiącu nic nie zarobiły. UWV wypłaca zasiłek za dany miesiąc w przeciągu 3 do 10 po otrzymaniu formularza z dochodami (inkomstenopgave). Uzyskane dochody wpływaj na wysokość zasiłku.

Transfer zasiłku do Polski

Po 4 tygodniach pobierania zasiłku w Holandii możesz zgłosić chęć szukania pracy w innym kraju Unii Europejskiej z zachowaniem prawa do zasiłku. Transfer przysługuje maksymalnie na 3 miesiące. Wysokość zasiłku po przeniesieniu jest taka sama jak tego otrzymywanego w Holandii. Przenosząc zasiłek musisz zgłosić się do Polskiego urzędu pracy i tam zapisać jako osoba szukająca zatrudnienia.