Zorgtoeslag


Zorgtoeslag to zasiłek (dofinansowanie) do ubezpieczenia zdrowotnego. Zasiłek ten jest w główniej mierze uzależniony od państwa dochodów. Można otrzymywać go miesięcznie, lub zgłosić się pod koniec roku i otrzymać na raz całą kwotę należną za dany rok. Do końca sierpnia, można zgłosić się jeszcze po wypłatę zaległego zasiłku za poprzedni rok.

Ubezpieczenie zdrowotne jest w Holandii obowiązkowe. Każdy ma obowiązek zadbać o nie we własnym zakresie. Jeśli pracują państwo przez polskie biuro pośrednictwa pracy, to zazwyczaj ma ono obowiązek państwa ubezpieczyć. Tak, więc i w tym przypadku mogą mieć państwo prawo do dodatku.

Wbrew często powtarzanym opiniom, na wysokość zasiłku nie ma wpływu korzystanie z opieki medycznej. Niezależnie od tego ile razy korzystaliście państwo w danym roku z pomocy lekarza, jeśli spełniacie wszystkie wymogi, to dodatek się należy.

Jakie wymagania należy spełnić aby otrzymać zorgtoeslag ?
- mieć 18 lub więcej lat
- posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering)
- nie przekraczać ustalonego progu rocznych dochodów
- nie przekraczać ustalonego progu posiadanego kapitału

Tabela prezentuje maksymalne dochody brutto na rok, których nie można przekroczyć aby otrzymać zorgtoeslag.
2022 2023
Singiel €31.998 €38.520
Partnerzy €40.944 €48.224

Dodatkowo w 2013 roku wprowadzono górny próg posiadanego kapitału którego nie można przekroczyć. Do kapitału zalicza się: oszczędności, darowizny, inwestycje lub domek letniskowy. Wysokość kapitału na 1 stycznia 2022 roku nie może przekroczyć dla osoby bez partnera € 120.020 i € 151.8767 dla partnerów.

Ile zasiłku mogę otrzymać ?

Wysokość zasiłku uzależniona jest od państwa dochodów jak również od tego czy występują państwo o zasiłek sami czy z partnerem.

Tabela poniżej prezentuje maksymalne kwoty dodatku na dany rok.
2022 2023
Singiel €1.332 €1.848
Partnerzy €2.544 €3.180

Pytania i odpowiedzi

Jest kwiecień, czy mogę się teraz zgłosić po zorgtoeslag na obecny rok ? Jak zostanie mi on wypłacony ?

O dodatek można zgłosić się w dowolnym terminie. W tym wypadku urząd za pierwszym razem wypłaci kwotę należną za cztery miesiące. Kolejne przelewy będą realizowane co miesiąc w odpowiednich kwotach.

Wracam lub często zjeżdżam do Polski, co z moim miesięcznie wypłacanym dodatkiem ?

Z zasady urząd wypłaca zorgtoeslag cały czas, aż nie zostanie on przez państwa zatrzymany. Wszelkie kontrole dokonywane są z pewnym opóźnieniem. Może się zdarzyć, że urząd wypłaci nienależny dodatek, a następnie zgłosi się po jego zwrot. Do państwa obowiązków należy zgłoszenie każdej zmiany, która może mieć wpływ na wysokość lub zasadność wypłacania zasiłku. Jeśli są państwo ubezpieczeni indywidualnie, to zasiłek będzie przysługiwał tak długo jak ubezpieczenie będzie przez państwa opłacane. Jeśli wracają państwo na stałe należy zgłosić prośbę o zatrzymanie wypłacania zasiłku. Jeśli pracują państwo przez biuro pośrednictwa, państwa polisa ubezpieczeniowa zostanie zakończona wraz z ostatnim dniem pracy. Wtedy też tracą państwo prawo do zasiłku. Jednakże urząd będzie nadal wypłacał co miesiąc zasiłek. Tak długo dopóki nie zgłoszą państwo prośby o jego zatrzymanie. Taką sytuację należy niezwłocznie zgłosić księgowej. Jeśli jednak otrzymają państwo wypłaty nienależnego zasiłku, nie powinno się ich wydawać – urząd zawsze zgłosi się o ich zwrot. Ponadto częstym problemem podczas pracy przez biuro pośrednictwa jest brak ciągłości w ubezpieczeniu. Zazwyczaj podczas każdego urlopu i zjazdu do Polski, ubezpieczenie nie jest opłacane. W myśl przepisów za ten czas również nie mają państwo prawa do zasiłku. Często jednak dowiadujemy się o tym za późno np. po kilku miesiącach nowego roku. Gdy urząd już wszystko dokładnie skontrolował i dopatrzył się potrzeby zwrotu części wypłaconego zasiłku. Dlatego radzimy osobom które często zjeżdżają do polski aby nie wybierały opcji wypłacania zasiłku co miesiąc. Zgłaszając się po zasiłek pod koniec lub na początku kolejnego roku cała sytuacja jest już przejrzysta. Mamy wtedy pewność, że nic nie trzeba będzie zwracać.

Pracuję w trybie, w którym nie mam pewności ile będą wynosiły moje dochody pod koniec tego roku, kiedy zgłosić się po zasiłek ?

Tutaj również radzimy aby poczekać z ubieganiem się o zasiłek do końca roku. Zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie roku może wpłynąć na zmniejszenie zasiłku. Jednak tak długo jak się tego nie zgłosi, urząd będzie wypłacać tą samą kwotę. Wypłynie to dopiero przy kontroli i nienależną część zasiłku trzeba będzie zwrócić. Zgłaszając się po zasiłek pod koniec roku mamy pewność co do wysokości państwa dochodów.