O Nas


Biuro naszej firmy znajduje się w ‘s-Hertogenbosch. Naszym głównym zajęciem jest pomoc Polakom w zakresie spraw podatkowych i administracyjnych oraz w kontaktach z urzędami holenderskimi.

Działamy jako zarejestrowany w Holenderskim urzędzie skarbowym doradca podatkowy z nadanym numerem BECON.

Posiadamy certyfikat PKI (PKI-overheidscertificaat), zapewnia on szyfrowane bezpośednie połączenie z systemem urzędu skarbowego. Każde wysłane przez nas rozliczenie podpisywane jest naszym certyfikatem. Dzięki temu nie potrzebujemy kodów DigID lub państwa podpisów elektronicznych aby przesłać rozliczenie do belastingu.